Långvågiga infraröda strålar ingår
i ett specifikt segment av ljusets spectra.

Infraröda strålar är en form av ljus/energi
vilken är osynlig för det mänskliga ögat.

Största delen av solens energi kommer från det infraröda frekvensområdet. Infrarött är en form av strålningsvärme som värmer objekt direkt utan att värma kringliggande luft.
Människor, djur och växter absorberar naturligt värmen från de infraröda strålarna. Även material och vätskor kan absorbera infraröd ljus/energi.
 De flesta av oss har upplevt hettan från sanden på stranden en solig sommardag. Infrarötts förmåga att värma upp är tydlig.När vi befinner oss i direkt solljus känner vi oss varma då vår kropp absorberar de infraröda strålarna. Om ett moln passerar förbi och skuggar solen känner vi oss omedelbart kallare. Detta beror inte på att utomhustemperaturen sjunker utan att molnet hindrar de infraröda strålarna att nå oss.
Infrarött får dock inte blandas ihop med UV (ultravioletta) strålar vilka kan bränna och skada huden.

Synbart ljus har vi alla erfarenheter av, under denna grupp eller "infra" till rött ljus finner vi det infraröda ljuset . Infrarött ljus ligger som det näst nedersta energi bandet av ljus och är ej synbart med blotta ögat.

Det infraröda segmentet av  det  elektromagnetiska spektrumet är indelat i 3 delar utifrån sin våglängd. Nära - medium - långvågiga infraröda strålar.

Långvågiga infraröda strålar eller FIR (far infrared) även känd som strålningshetta är en form av energi som värmer objekt direkt. Detta genom en process som kallas konversion (förvandling omvandling)Vatten molekyler och organisk substans absorberar infraröd värmeenergin lätt eftersom deras resonans frekvens konsekvent och kraftfullt följer samma vågfrekvens som infrarött ljus. Och på detta sätt blir såväl radiatorn (värmeelementet) som mottagaren av frekvensen.

Det långvågiga infraröda ljuset tränger in i organisk substans till ett djup på 4,5 cm vilket ger en mycket jämn uppvärmnings effekt. När organisk substans blir uppvärmt av nära infraröda strålar (0,76-5 micron) blir ytan varmare än insidan . Uppvärmningen av insidan sker genom avledning av värmen från ytan.

Det mesta av den energin som solen producerar ligger inom det infraröda spektrumet . Atmosfären släpper igenominfraröda strålar mellan 7-14 micron och när jorden är  uppvärmd strålar denna ut infraröda strålar mellan 7-14 micron med en topp på 10 micron.

Vi omges av många olika våglängder som sprids omkring oss, vissa frekvenser passerar igenom oss medan andra reflekteras i väg. Som exempel är det synliga ljusets spektra, med sina mycket korta vågor som reflekteras bort från oss, medan radiovågor med en lång våglängd bara passerar igenom våra kroppar. Vissa våglängder absorberas av ett material och värmer upp detta. För våra kroppar och annat levande organiska material är de det långvågiga infraröda strålarna som är de värmegenererande vågorna. Vi lever i en miljö fylld av långvågiga infraröda strålar, våra kroppar tar emot dem och strålar samtidigt ut dessa. En människas hand strålar ut infraröd energi mellan 8-14 micron . Detta är även grunden till den 3000 år gamla kinesiska traditionen med handpåläggning där de helande effekterna av dessa naturliga infraröda strålar har används.

Att människan till 70 % består av vatten är av stor betydelse för de långvågiga infraröda strålarnas många positiva effekter på kroppen. Vatten molekylens resonans frekvens ligger på 9,4 micron och de långvågiga infraröda strålarna spänner över 7-14 micron. För att enklare försöka åskådliggöra vad detta innebär kan man tänka sig en metallskål med vatten, fukta handen gnid skålens kant med öppen hand, en dov ton kommer att höras och du kan se hur vattnet krusas på ytan för att så smått resa sig dvs resonans. Resonans uppstår då vattnet i skålen råkar ha samma resonansfrekvens (egenfrekvens) som frekvensen hos en yttre pålagd kraft. I detta fall tonen från handen på skålens kant.

Luxway Nordic AB. Datavägen 43A. 436 32 Askim / Kundtjänst tel 031-89 90 80 eller info@luxway.se Luxway2007©Copyright