Högsta kreditvärdighet

Bastuskydd Pärlemo 0,9l

280 kr

S95123

Pärlskinande" , nyanserbar acrylatlack.

PRODUKTEGENSKAPER

Vägg och takpaneler, tvätt och torkrum. Interiör ytbehandling av fuktiga rum. Bildar en smuts och fuktavvisande yta. Används för ytbehandling av träytor beroende på konstruktion. Inte lämplig för ytbehandling av bänkar och bastulavar.
Rekommenderat användningsområde vägg och takpaneler, tvätt och torkrum.
TEKNISKA DATA
Grundfärger EP
Glans Semi-matt (4/RT-klassificering)
Teoretisk sträckförmåga

8 - 12 m²/l beroende på träslag och porösitet
Appliceringsmetod Skumgummikudde, pensel eller borste med konstgjorda strån.
Torktider

Dammtorr efter ½ - 1 timma. Nästa skikt kan appliceras efter 2-3 timmar. Torr efter 2 dygn.
Water resistance
Volymtorrhalt ca 17%
Densitet Ca 1,0 kg/l, (ISO 2811)
Förvaring Skyddas mot frost.
ANVÄNDNING
Appliceringsförhållanden Den yta som ska bli målad skall vara torr, luftens temperatur minst 5°C och den relativa luftfuktigheten under 80%.
Förberedelser Nya rena träytor:
Ta bort smuts och damm. Fukta lätt med vatten, låt torka och därefter sandpappra. Ta bort slipdammet.

Gamla smutsiga och tidigare behandlade ytor:
Tvätta med Supi Basturengöring enligt instruktionerna, skölj noga och låt torka. Slipa och torka av.
Applicering Pensel. Rör om Supi Arctic ordentligt, från tid till annan, vid användning.
Behandla väggarna i fuktiga rum med ett lager nyanserad Supi Arctic. Förtunna med vatten om det behövs. Det går också bra att tunna Supi Arctic med upp till 50% vatten för att därefter pensla två gånger. Vid detta förfarande blir penseldragen mindre synliga.

Ytbehandla tvätt och torkrum först med Supi Arctic tunnad med 20% vatten, sedan med oförtunnad lack.

Gör en test med att måla en liten yta för att se om kulören blir enligt önskemål. När produkten är tunnad blir kulören något ljusare och transparantare än i färgkartan. Måla en till två paneler åt gången utan uppehåll för att minska riskerna för ojämn kulör

Rengöring av arbetsredskap Rengör verktygen med tvål och vatten.
Underhållsanvisning Rengöring tidigast 1 månad efter appliceringen av vaxet.

Rengör ytorna med Supi Basturengöring (1-2 dl av rengöringsmedlet i 5 liter vatten).
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Produkten är inte klassificerad som farlig.
EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde 130 g/l (2010)
Supi Arctic innehåller max. VOC 130g/l"