Bastu med färgterapi

Bastu med Färgterapi

Vetenskapen om hur färger påverkar oss är minst 200 år gammal kanske längre. Det var i början av 1800 talet som författaren och naturforskaren Johann Wolfgang von Goethe (1749–1832) publicerade sina banbrytande verk om färgpsykologi.

Färger finns runt omkring oss och utan att vi tänker på det formar vi vår omgivning utifrån våra preferenser. Vi gör färgval varje gång vi bestämmer vad vi skall ha på oss, vad vi skall äta och hur vi skall inreda hemmet. De färger som vi omger oss med under vår vardag påverkar oss, vårt beteende och våra känslor. Genom att öka vårt medvetande om färgernas kraft kan vi börja använda dessa för att göra positiva förändringar i våra liv. Färgterapi perfekt för bastu

Olika färger i en bastu

Många psykologer har studerat färger och dess betydelse och har då kunnat konstatera att färger uppfattas olika och skapar någon form av reaktion hos de flesta människor. Det har dock varit svårt att exakt klargöra vad kulörer får oss att känna eftersom det till en viss del även beror på kultur, tid och plats. Även om det råder delade meningar kring hur färger påverkar oss kan man enas om att de har stor betydelse, och att de ofta styr oss mer än vad vi tror. Psykologer och forskare är inte helt överens om vad färgerna gör med oss men gemensamt är dock att det finns en inverkan på våra känslor och beteenden.

Färg som påverkar

Metoden att med hjälp av färger påverka människan fysiskt och psykiskt kallas chromoterapi. Denna kunskap har länge varit känd i många gamla kulturer i Egypten, Persien, Tibet, Indien och Kina. I väst har användningen av färg i terapeutiskt syfte inte varit lika utbredd. Under tidigt 1900-tal utvecklade Rudolf Steiner på grundval av Goethes färglära en speciell användning av färger inom konst och terapi. Sedan dess har ytterligare impulser gett färgterapin ökad spridning. Ljus och färger används i dag på olika sätt även inom etablerad vård i många länder. 

Chromoterapi, ibland kallad färgbehandling, färgologi, färgterapi eller kromaterapi, är en alternativ medicinmetod, som anses vara en pseudovetenskap.  I vårt sortiment av bastu finner ni Chromoterapi enheter som sitter i taket på alla modeller. Vissa modeller har även så kallat professionell färgterapi vilket innebär ett högre LUX / LED ljus som belyser området.

 Gul färg

Stimulerar sinnena och gör tankarna klarare, lindrar depressioner, underlättar matsmältningen, ökar kunskapslusten, förstärker minnet och det logiska tänkandet samt inlärningsförmågan.

Blå färg Har en lugnande inverkan på kropp och själ. Lämpar sig för kreativt tänkande och meditation. 

Grön färg

 Uppfriskande och ger en avslappnande effekt minskar oro. Lindrar stressymptom och huvudvärk, befrämjar försoning och förlåtelse.

Röd färg

 Motiverar, uppmuntrar och ”ger fart” ökat adrenalin. Befrämjar passion, vitalitet och känslan av välbefinnande. Inverkar på blodomloppet och lungorna.

Orange färg

 Står för styrka, djärvhet är en aktivitetsfärg.

Violett färg

 Ger lugn och stillhet.

Vinröd färg

Inviterar till trivsel.

Brun färg

Ger trygghet och tillit.

Turkos färg

 Befrämjar beslutsförmågan.

Indigo

Står för intuition och spiritualitet.