Effektberäkning av el-bastuaggregat

Välj rätt bastuaggregat!

Välja rätt bastuaggregat

Ett elektriskt bastuaggregat är en stor del av din bastu-inredning, dels är det viktigt att det är anpassad till storleken på en bastu och samtidigt är det en möjlighet att sätta din egna karaktär på din bastu, med ett stort utbud är det bara att välja den stil på bastuaggregat som passar dig bäst.

Ett bastuaggregat är hjärtat i en bastu

Här finner du en mångfald av yta, färg och form att välja av, allt från det klassiska bastuaggregatet till det droppformade där stenkistan är helt synlig. En självklarhet bland bastuaggregaten är god funktion och hög kvalité med en målsättning att skapa den bästa bastuupplevelsen för dig under lång tid framöver. 

Val av effektbehov på elektriska bastuaggregat (kW)

Det är antalet kubikmeter (m 3) som är grunden för hur många kW som basturummet kräver.

Riktlinjer är 1kW = 1,3 m 3     ( antalet kubikmeter i din bastu / 1,3 = kubikmeter antalet som skall anpassas till aggregatets effekt )  

Tilläggsfaktorer för beräkning av ett bastuaggregat

Kubikmeter-volymen i din bastu kan behöva räknas upp då effektbehovet påverkas av bland annat av: 

- Ytor i en bastu som består av glas, betong eller kakel så ökar effektbehovet och din bastuvolym räknas upp med 1,2.

Bastuvolymen x 1,2 =  nya uppräknade antal kubikmeter  /  1,3

Har du stora ytor av material som påverkar effektbehovet , kan tilläggsberäkning ske enl. nedan.

Per kvadratmeter (m2)  kakel, glas mm som är i bastun lägg till 0,5 kubikmeter (m3) på bastuns verkliga volym.

Per kvadratmeter (m2) glas eller oisolerade väggar som vetter mot utsida av huset lägg till 1 kubikmeter (m3) på bastuns verkliga volym.

Är det tillräckligt isolerat?

Det är viktigt med god isolering av en  bastu i väggar och framförallt i taket. Saknas isolering skall bastuvolymen räknas upp med 1,5 m 3

Bastuvolymen x 1,5 =  nya uppräknade antal kubikmeter / 1,3 m 3

 (Ovan beräkningar gäller för bastu i privat bruk)

Hur får du den bästa bastun?

Välj inte för hög effekt på ditt elektriska bastuaggregat. Ett överdimensionerat aggregat kan leda till att det arbetar felaktigt. Aggregatets funktion är att stenar läggs för upphettning på värmekällan (aggregatets slingor). En god uppvärmning av bastun grundas på att aggregatet skall jobba under längre tid för att stenmagasinet skall hinna värmas upp. Väljer du en för hög effekt för ditt utrymme får du en torr och het bastu då jobbar aggregatet för kort tid för att hinna värma upp stenarna. Vid "badkastning" hälls vatten med en skopa över stenarna, är stenarna riktigt varma förångas vattnet och luftfuktigheten i bastun ökar. Väljer du ett bastuaggregat med för hög effekt blir din bastu snabbt varm, när temperaturen är uppnådd stängs aggregatet av och jobbar därefter i kortare perioder. Detta kan leda till att stenmagasinet kallnar och vid badkastning förångas inte vattnet effektivt ,du får då en het och torr bastu. 

Hur finner du det bästa bastubadet?

Det är endast du själv som vet hur det skall vara i din bastu för att du skall få bästa njutning, det finns inga givna regler. En allt för torr bastu tycker de flesta inte är en skön upplevelse, intresset går mot allt fuktigare bastubad.

Vanliga temperaturer att basta i ligger på 70-90 grader C. 

Men vilket bastuaggregat skall jag välja?

Om Narvi bastuaggregat

Bra bastuaggregat som är mycket driftsäkra är finländska Narvi som har ett stort sortiment både för den mindre bastuägaren likväl som för stora installationer i badhus, simhallar etc. Narvi har ett stilrent utseende och ett klassiskt bastuaggregat som är mycket uppskattat. I Narvi familjen finner man styrning direkt via bastuaggregatet eller via ett extern kontrollpanel som man kan sätta upp på lämplig yta runt bastun.

Om Sawo bastuaggregat 

Vill man ha både kvalité och ett lägre pris har vi till exempel SAWO som förenar både lågt pris till högsta kvalité, Sawo är som Narvi ett finskt företag med många års erfarenhet. På senare år har SAWO lyft upp designen med många nya bastuaggregat men fortfarande till lägre priser. SAWO har även tänkt på brandskydd för sina "tower" aggregat då de kan installeras direkt mot bastuvägg vilket gör aggregaten utrymmessnåla.

Om Tyska EOS bastuaggregat

EOS är mellersta Europa´s favorit när det gäller aggregat förenat med unik design och funktionalitet. EOS Werke som företaget heter tillverkar sina aggregat i Tyskland och har en mycket strikt kontroll över tillverkningsprocessen där inga kvalitétsbrister får förekomma. EOS släppte sina jubileums modeller för 2 år sedan och med en helt unik design men produktionen är i en begränsad upplaga. Vill man ha ett jubileums aggregat kommer troligtvis inte grannen ha samma om något år. EOS kostar normalt en slant mer än övriga bastuaggregat men man får något helt unikt.

Om Huum´s droppens bastuaggregat.

Huum är ett bastuaggregat i sin egen klass. Utformat som en droppe eller som vissa säger en äggform. Huums bastuaggregat monteras direkt mot vägg och har en stor stenkista vilket gör att den ser väldigt unik ut där den sitter på väggen. Huum har vunnit pris för designen via "Reddot award-2015" för sin moderna design och sin intelligenta styrningsfunktion. Styrningen sker via en app i telefonen vilket innebär att du kan sätta på aggregatet på kontoret eller i bilen på väg hem för att få bastun varm och klar för ett bastubad vid valfri tid. Huums utseende kommer ifrån naturens egna form som en droppe.

Om Tylö bastuaggregat.

Tylös produkter har tillverkats i Sverige i 100 år. Än idag sker tillverkningen i Halmstad. Ett Tylö aggregat är teknik, kvalitét och säkerheten som gjort företaget till vad det är idag. I Tylös breda sortiment så finns ett mångfald av kompletta basturum samt ångbastu både för privat och proffessionelt bruk. Äger du en Tylö produkt så har du säkerställt en kvalité för framtiden.