Bastu är bra för muskler och leder

Infraröd bastu är bra för värk och leder.

I en infraröd bastu värms kroppen upp direkt av strålningsvärmen inte genom varmluft. Värmen tränger upp till  3 gånger så djupt in i kroppen som vid traditionell bastu. Värmen når ca 4,5 cm in i vävnader och leder och är mycket effektivt för att mjuka upp spända och ömma muskler samt lindrar stelhet och värk.Muskelkramper har länge observerats minska genom användande av värme. Underliggande orsaker till besvären kan vara skelett- led- eller neuro-patologiska problem. Infraröd bastu har visat sig vara effektivt vid-                                            

              .   Muskelbesvär stelhet, värk samt muskelkramp.
              .   Stela leder kroniska ledsjukdomar reumatism,artrit 
              .   Stelhet i axlar och nacke 
              .   Wiplash ( pisksnärtskada )
              .   Kalla händer och fötter 
              .   Uppvärming inför fysisk aktivitet
Reumatism och ledvärk

Bastu lindrar reumatism

Ledgångsreumatism är en vanlig sjukdom som drabbar ca 70 000 svenskar årligen. Detta är en inflammatorisk sjukdom som för det mesta drabbar människor i medelåldern, men barn och ungdomar kan drabbas av en särskild form av ledgångsreumatism som heter Juvenil kronisk artrit. Det är fler kvinnor än män som får sjukdomen men det finns också många andra sjukdomar som angriper lederna, och ledvärken kan vara en sjukdom i sig eller så är den en följd av andra tillstånd. Symtomen kan ibland komma smygande med värk, stelhet och svullnader i händer och fötter. Av de drabbade kan ca 50% säga exakt när de märkte den första symtomen.För att kunna ställa diagnosen reumatoid artrit ska minst 4 av 7 av de här följande symtomen finnas:

Svullnad i 3 eller flera led-områden
Morgonstelhet i minst 60 minuter. 
Svullnad fingerledens närmaste knogen 
Symmetrisk svullnad, d v s inte bara i en hand år gången.
Reumatiska knutor.
Reumatoid faktor, RF, är konstaterad.

Reumatism, eller reumatiska sjukdomar, drabbar i huvudsak rörelseapparaten, det vill säga leder, muskler och skelett. Men det är inte hela sanningen. Reumatism kan drabba allt ifrån de allra minsta kärlen i ögonen till kroppens största leder och livsviktiga organ. Sjukdomarna kan vara livshotande eller lika lindriga som en vanlig förkylning. Det är med andra ord inte lätt att under ett samlande namn förklara hur och vad reumatism egentligen är. Idag är det allmänt känt att en infraröd bastu lindrar dessa åkommor.

De flesta reumatiska sjukdomar är inflammatoriska. Det betyder att en inflammation uppkommit, antingen spontant eller till följd av till exempel en skada eller infektion, som orsakar problem. Det finns även reumatiska tillstånd där man inte kan hitta någon inflammation utan symptomen kan bero på andra mekanismer.

Reumatiska sjukdomar är indelade i ett antal grupper utefter symptom eller sjukdomsmekanism. De sjukdomar som liknar varandra mest hamnar i samma grupp.
 
Förebygger ledvärk och artros

Inflammation

De flesta reumatiska sjukdomarna inflammatoriska. Vad innebär då en inflammation?
Ett ganska beskrivande ord på inflammation kan man beskriva som en hettande, röd svullnad som kännetecknar ett inflammerat område.  Inflammation i sig gör ont och är besvärlig men är det är faktiskt en skyddsmekanism från din egna kropp.
Inflammation är kroppens reaktion för att försöka reparera en skada. Skadan kan vara orsakad av en infektion, stark värme eller kyla, kemiska ämnen, eller vanliga sår.

När vävnaden har skadats så börjar den signalera till resten av kroppen och hjärnan vad som hänt. De ämnen som producerar signalerna heter cytokiner. Signalerna kallar till sig kroppens immunförsvarsceller, som är de vita blodkropparna. En stor del av de vita blodkropparna har till uppgift att äta upp främmande ämnen och skadad vävnad, andra har till uppgift att meddela andra vita blodkroppar att komma till platsen för angreppet. Den tredje typen bildar så kallade antikroppar (immunoglobuliner). Detta är en sorts proteiner som har en yta där alla tänkbara inkräktare kan fastna för att sedan bli angripna av resten av immunförsvaret.

Inflammationens tecken är smärta, rodnad, värmeökning, svullnad och nedsatt funktion. Rodnaden och värmen beror på att mer blod strömmar till skadeplatsen. Svullnaden är en följd av att vätska ansamlar sig i området. Smärta uppstår från nervtrådar, så kallade smärtreceptorer, när vävnaden skadas. Tecken på inflammation kan finnas i olika grad och alla behöver inte finnas med för att det pågår en inflammation.

Autoimmuna sjukdomar
Behandlar autoimmuna sjukdomar

För att förstå varför kroppen ibland startar inflammation trots att det inte finns någon skada att reparera, så bör man ha klart för sig vad inflammation egentligen är.

Vid många av de reumatiska sjukdomarna så kallas de för autoimmunitet som kommer från "autos" på Grekiska och betyder "själv", dvs de vita blodkropparna, (immunförsvaret) har fått för sig att kroppens egna celler och vävnader är fientliga och därför skall de förgöras. Detta sker genom direktattacker på de kroppsegna cellerna eller så bildas antikroppar som riktas mot cellerna. När antikroppar bildas mot kroppsegna celler kallas antikropparna för autoantikroppar. En möjlig förklaring på frågan vad det är som sätter igång immunförsvaret att börja angripa sin egen kropp kan vara att kroppens celler har ämnen på sin yta som liknar ämnen som finns på ytan av till exempel bakterier eller virus. Kroppen tar då fel och attackerar också det kroppsegna.Ända upp till 1 miljon Svenskar har någon form av reumatisk sjukdom varav 1200-1500 av dem är barn eller ungdomar som drabbats av kronisk ledinflammation. De flesta reumatiska sjukdomar börjar tidigt, redan i 20-30 års ålder. Den vanligast formen av reumatism är ledgångsreumatism (reumatoid artrit), som drabbar knappt 100 000 Svenskar ca 1% av befolkningen.
Det finns många saker som ligger till grund för sjukdomen, men vad som är den ursprungliga orsaken till denna mångtusenåriga sjukdom vet man inte. Och eftersom man inte vet vad som orsakar denna rubbning immunförsvaret, finns det heller inget direkt botemedel. En infraröd bastu kan hjälpa och lindra sjukdomssymptomen och är väldigt omtyckta för just sina egenskaper med djupgående värme.