El kopplingar & kontakter

El-kopplingar till infraröda bastu-aggregat och regulatorer.

Om ni kopplar dessa aggregat med hjälp av en elektriker så kan man utesluta alla ledningar och låta elektrikern
ta med sig eget material såsom kabel, och kopplingsdosor. Vill man göra det mesta jobbet själv och spara på elektrikerns arbetstid kan man använda sig av materialen enligt nedan och koppla dessa aggregat själv. 
Anslutningen till regulatorn och inspektion innan driftssättning skall dock alltid en kvalificerad elektriker utföra.

Principen är enkel att koppla dessa aggregat till en fungerande bastu.
Se kopplings-schema under varje artikel. 

Grid
List