Högsta kreditvärdighet

Bastulave Exklusiv. Al

1 689 kr

s99511621

Bastulave Exklusiv Bänk 600 x 2100mm.

Färdig bastulave, som gör att du på ett relativt enkelt sätt kan bygga en bastuinredning få snickare klarar av att utföra. Lavens underbyggnad är utförd av stabilt virke vilket gör att du kan ha den fribärande upp till 2,1 meter vid normal belastning. Alen är ett elegant och lämpligt material för bastuändamål. Laven är byggd på sådant sätt att det är lätt att korta av den till det exakta mått som krävs just i din bastu. Djupet på laven är 600 mm och kan kompletteras med ytterligare en som nedre lav, eller med den som har djupmåttet 400 mm. Laven kan även kompletteras med lämplig hörnmodul.

OBS! Glöm inte att olja in lavarna med Supi bastulavskydd. artikelnr: s94045.

Nerladdning

Montering av färdiga lavar

Färdiga Lavar: Monteringsanvisning

Nerladdning (194.28k)