Energibesparing med infraröd bastu

Det finns många skäl till att välja en infraröd bastu, men energibesparing är en mycket viktig anledning.

Elpriserna är skyhöga och det kommer kosta samhället och vanliga hushåll mycket. Nedan förklarar vi principen med en energisnål infraröd bastu samt hur den genererar energi och är väldigt klimatsmart och energieffektiv i jämförelse med en bastu som blir uppvärmd på det gamla traditionella sättet via el-aggregat med varm luft även kallat konvektionsvärme.

Hur fungerar då en infraröd bastu? Infrarött ljus det ingår som en del i det elektromagnetiska spektra. Vi människor kommer dagligen i kontakt med ljus, värme samt radiovågor. Det som skiljer de olika grupperna av elektromagnetisk strålning är strålningens våglängd. Infraröda strålar gör underverk, de infraröda strålarna värmer kroppen direkt, utan att direkt värma upp den omgivande luften likt en traditionell bastu. Infraröd värme fungerar som så att den värmer upp objekt som väggar, golv, tak, men även människokroppen. Allting som träffas av de infraröda vågorna genererar sedan värme i den infraröda bastun det gör att energieffektiviteten blir mycket mera effektiv. När det kommer till elförbrukning, så förbrukar en infraröd bastu cirka en femtedel av vad en traditionell el-bastu med konvektionsvärme gör. Tack vare detta, finns det därför ordentligt med kilowatt timmar att spara!

Just nu är det många hotell, gym, simhallar, idrottsföreningar osv. som valt att uppgradera sina gamla el-slukande bastur till infrabastu. Detta innebär att de kan spara många tusenlappar varje månad. 

I en infraröd bastu blir kroppen minst lika varm som i en traditionell el-bastu och i regel så svettas man mer, fast det att luften håller en något lägre temperatur. Så det blir ingen sämre bastuupplevelse trots att man sparar ca 80% av strömförbrukningen. Tvärt om så föredrar de flesta som provat en infraröd bastu, denna framför en traditionell el-bastu.

Om du vill unna dig ett skönt bastubad utan att behöva tänka på kilowatt timmarna, så kontakta gärna oss för hjälp om du önskar att uppgradera din befintliga bastu till en modern, hälsosam och energisnål infraröd bastu!

 Bastu som sparar energi

 

Varför drar en infraröd bastu så mycket mindre ström än en Traditionell el-bastu?

Detta beror på flera olika orsaker. Dels så är infraröd värme ett mycket mer effektivt sätt att värma upp bastun på än med Konvektionsvärme som ett traditionellt el-aggregat. Men andra orsaker till detta är också uppvärmningstiden och pulsvärme-effekten. 

  

Uppvärmningstid

Infraröda värmesystemen, MicaWave och CarbonWave paneler blir varma på ca 10 minuter innan de ger i från sig riktigt våglängd på de infraröda vågorna för att värma upp kroppen på ett effektivt sätt. På denna tiden i en riktig dimensionerad infrabastu, så ska även basturummet värmts upp till en behaglig bastutemperatur för att börja basta. Om du använder en infraröd bastu med våra Vitaelight Fullspektrum-reflektorer så kan kan du hoppa in och börja basta på en gång under uppvärmningsfasen, då de producerar riktiga infraröda våglängder på endast 1-2 minuter. 

I en traditionell bastu med el-aggregat så värms kroppen upp med Konvektionsvärme, det betyder att det är den varma luften i bastun som värmer utsidan på din hud, för att succesivt värma dig i bastun. För att du ska få tillräckligt med varm luft i bastun så måste aggregatet först värma upp sina värmeslingor inne i aggregatet, för att sedan värma upp hela stenmagasinet, i vissa bastur kan detta vara flera hundra kilo stenmassa som ska värmas. När stenen äntligen blivit varm så börjar aggregatet värma all luft i bastun, och den varma luften ansamlas i taket och bastun blir långsamt varmare och varmare till den uppnått den inställda temperaturen.

Denna process tar normalt mellan 30-60 minuter. Under denna tiden så går bastuaggregatet på max-effekt för att värma upp så snabbt som möjligt. Så om du har ett 8kW aggregat som värmer en bastu på cirka en timme, då tar bara uppvärmningsfasen 8kW/h! Detta motsvarar ca: 12 timmars dammsugning, innan du ens påbörjat ditt bastubad!

 

Pulsvärme-effekt

En annan viktig faktor som bidrar till energibesparingen är den infraröda bastuns pulsvärme. När din infraröda bastu uppnått den inställda lufttemperaturen, så bryter styrenheten strömmen till dina MicaWave eller CarbonWave värmare, då dessa värmare har en viss massa kolfiber och mica-mineral, så fortsätter dom att behålla temperaturen efter det att strömmen bryts, och fortsätter att ge i från sig infraröda vågor i riktig våglängd. Detta tills lufttemperaturen gått ner ett par grader under den inställda nivån, för att sedan starta och ge ström till värmarna igen.

När en infraröd bastu är inställd på ca: 55 grader (normal bastutemperatur) och bastun är klar med sin uppvärmningsfas, så gör detta att det infraröda värmesystemet endast drar ström ca: 33% av tiden medans du bastar, även om du inte märker någon skillnad på den infraröda effekten. Detta betyder att en infraröd bastu på 3,5kW totaleffekt använder ca: 1,1kW under bastubadet för att bibehålla värmen i bastun och generera infraröda vågor.

Jämförelsen med ett traditionellt el-aggregat som ska hålla en lufttemperatur på ca: 80 grader (normal bastutemperatur) så behöver detta gå på full effekt ca: 60-70% av tiden, för att bibehålla en bra temperatur, efter det att uppvärmningsfasen är avklarad. Vilket betyder att ett 8kW aggregat drar ca: 5,2kW under bastusessionen efter uppvärmningsfasen. Vilket motsvarar 8st dammsugare på full effekt under hela tiden som du bastar.

 energibesparande pulsvärme

 

Lägre max-effekt

Då en infraröd bastu värmer dig mer effektivt än en traditionell el-bastu, så krävs en lägre installerad effekt. i en traditionell bastu brukar man räkna ca: 1kW /kubikmeter bastuvolym + 1-2 kubikmeter per kvadratmeter på material som glas, kakel och sten på väggar och tak. Detta kan snabbt blir en väldigt hög installerad effekt. Till exempel en 2x2x2m bastu med glasfront kräver då ett aggregat som klarar en volym på 8+6= 14 kubikmeter. Vilket innebär en installerad effekt på 10-14kW. (Dessa siffror är ett exempel, och kan variera en del på bastukonstruktion, grundvärme och aggregattillverkare)

I en infraröd bastu från Luxway, så räknar vi med ca: 500W per kubikmeter +200W per kvadratmeter för material kakel och glas, så samma bastu hade behövt en installerad infraröd effekt på ca: 4,8kW.

 

 

Räkneexempel

Här tar vi upp två räkneexempel, dels för en hemmabastu som startas och används för ett bastubad i taget, samt en offentlig bastu som står på större delen av dagen, på till exempel ett gym, eller simhall.

 

Hemmabastu

I detta första exempel så tar vi upp en normal hemmabastu på ca 5 kubikmeter bastuvolym. Ett traditionellt aggregat hade då behövt en installerad effekt på 6,6kW och tar ca: 35minuter att värma upp innan du börjar basta. Bastubadets längd är beräknat på 60 minuter i en temperatur på 80 grader.
Motsvarande bastu med infrarött system behöver en effekt på 2,5kW du börjar att basta efter 10 minuter och luften bastun når 55 grader efter 10-15 minuter, bastubadets längd är också här 60 minuter, men en inställd lufttemperatur på 55 grader.

Om man räknar med alla energibesparingsfördelar nämnt ovanför så innebär detta är strömförbrukning per bastubad på 1,75kW/h. Jämfört med ett traditionellt el-aggregat som har en strömförbrukning på hela 8,9kW/h per bastubad.

Vid ett elpris på 4:- per kW/h + elskatt och moms, så innebär detta att du sparar ca: 40:- per bastubad om du använder en infraröd bastu från Luxway, jämfört med ett traditionellt el-aggregat.

Energibesparing Hemmabastu

 

Offentlig bastu

I detta räkneexempel så räknar vi på en lite större bastu på 12,6 kubikmeter, (3 x 2 x 2,1m), som står på 12 timmar om dagen, 7 dagar i veckan på en simhall. I denna bastun är det ett traditionellt el-aggregat på 10kW, och den har en uppvärmningstid på ca 45minuter. och står inställd på 80 grader. Motsvarande bastu med ett infrarött bastusystem skulle ha en installerad effekt på ca: 6,5W (högt räknat) den infraröda bastun tar endast 10-15 minuter att värma upp till 55 grader vilket är den inställda lufttemperaturen. 

Om man räknar med alla energibesparingsfördelar nämnt ovanför, så innebär detta en strömförbrukning på 27,3kWh/dag för den infraröda bastun och en strömförbrukning på 91kWh/dag för den traditionella el-bastun. 
Räknar man sedan med ett elpris på 4:-/kWh, + skatt och moms, så blir det en besparing på 10890:- i månaden om man uppgraderar sitt gamla el-slukande bastuaggregat till ett modernt, hälsosamt och energibesparande infrarött bastusystem.

Kostnaden för det infraröda systemet i vårt exempel är ca: 31000:-, vilket innebär att det betalat för sig själv redan efter 3 månader.

Önskar ni på att spara ännu mera ström, då kan man utnyttja den snabba uppstartstiden genom att installera en tryck-knapp som enkelt startar igång den infraröda bastun vid behov och den blir varm på endast några få minuter. Detta är inte möjligt med en traditionell el-bastu, på grund av den långa uppvärmningstiden.

      Spara tusentals kronor på att uppgradera till infrabastu

 

 

Nu hoppas vi att ni har fått klarhet i varför infraröda bastu system är helt överlägset i dessa tider med höga elpriser!