Förbättrad hjärtkärl-kondition

Förbättrad kondition med att bada infraröd bastu?

Bastu bra för hjärta

Bastu är konditionsförbättrande för hjärta & kärl. Medicinsk forskning bekräftar att den ansträngningen som det är för kroppen att kyla av sig motsvarar den ansträngning som belastar hjärta och kärl vid vanlig motionsutövning. Ett lämpligt alternativ för personer med begränsad rörlighet som inte kan utöva fysisk aktivitet men ändå önskar bibehålla en god kondition.Personer med högt blodtryck badar bastu utan risk i en temperatur mellan 40-50 C. Högt blodtryck: regelbunden användning kan även hjälpa till att sänka blodtycket (ref Infrared Therapy by Dr. Yamajaki.) Lågt blodtryck: Infrabastu kan även träna kroppen att höja blodtrycket. Bada bastu är med andra ord riktigt hälsobefrämjande.

Livskvaliteten stiger när blodtrycket sjunker

Vad är blodtryck ?

Hjärtat pumpar runt blodet i kroppen. Det pumpas ut från hjärtat till artärer och genom dessa når det alla muskler och organ. När det passerat alla vävnader löper det tillbaka till hjärtat genom venerna. Därifrån pumpas det ut i lungorna, avge koldioxid och tar upp nytt syre. Det syresatta blodet pumpas nu tillbaka in i hjärtat, färdigt att pumpas ut i kroppen igen.  Blodtrycket beror på hur stor kraft hjärtat arbetar med . Man har för högt blodtryck när blodet pumpas ut i artärerna med högre tryck än normalt.

Hur mäts blodtryck ?

Sänker högt blodtryck

Blodtrycket= trycket i pulsådrorna. Pulsådrorna eller artärerna leder blodet från hjärtat ut i kroppen. Blodtrycket är benämningen på trycket i dessa blodkärl.

Systoliskt tryck: Vid varje hjärtslag pressar vänster hjärtkammare ut ca en deciliter blod i pulsådrorna. Trycket stiger då till ett högsta värde som kallas det systoliska blodtrycket.

Diastoliskt tryck: Mellan slagen slappnar hjärtmuskeln av och dess kamrar fylls med blod på nytt. Då sjunker trycket i pulsådrorna till ett lägsta värde som kallas det diastoliska blodtrycket .

Blodtrycket mäts vanligen i millimeter kvicksilver, mm Hg.Blodtrycket anges med båda värdena systoliskt /diastoliskt exempel  130/80.Högt blodtryck Hypertoni.

Ökar livskvalitén

Omkring 1,8 miljoner personer i Sverige har högt blodtryck. Högt blodtryck är en riskfaktor och bör behandlas. Det finns stora möjligheter för att få ner blodtrycket till en normal nivå. Det är viktigt att man kommer till insikt om hur stor betydelse det har för hälsan att man kommer ner till ett normalt blodtryck. Med hjälp av framförallt livsstilsförändringar och även läkemedel går det nästan alltid att få ned blodtrycket till en normal nivå och minska riskerna för allvarlig hjärt- kärlsjukdomar.

Statens beredning för medicinsk utvärdering SBU kom i slutet av 2004 med en rapport att över en fjärdedel av den svenska befolkningen i åldrar från 20 år har högt blodtryck, hypertoni . Tillståndet är lika vanligt hos män och kvinnor. Sextio procent av svenskarna med högt blodtryck har en mild blodtrycksförhöjning, trettio procent en måttlig förhöjning och tio procent en kraftig blodtrycksförhöjning. SBU rapporten slår fast att forskningen visar att även milda och måttliga blodtrycksförhöjningar tydligt kan öka risken att drabbas av hjärt-kärlsjukdomar   

 • Mild blodtrycksförhöjning: 140-159/90-99 mm Hg.

 • Måttlig blodtrycksförhöjning: 160-179/100-109 mm Hg.

 • Kraftig blodtrycksförhöjning: 80/110 mm Hg eller däröver.Vad kan man göra?

Hjärt-kärl-förbättrande

Om en person är rökfri, normalviktig och även i övrigt har en gynnsam riskfaktor profil, behöver en mild blodtryckshöjning kanske inte behandlas. Har man där emot en högre sjukdomsrisk gäller det att åtgärd så många riskfaktorer som möjligt. Första steget är att prova hur långt man kan komma genom livsstilsförändringar för att i andra steget följas upp med blodtrycks mediciner.

Det mest effektiva en rökare kan göra för att slippa hjärt-kärlsjukdomar är oftast att sluta röka. Minskat alkoholintag samt saltintag har också en positiv inverkan på blodtrycket.  Att börja motionera regelbundet kan vara en utmärkt behandling.  Måttlig, regelbunden fysisk aktivitet - gärna så att man blir svettig och under minst en halvtimme tre gånger i veckan det samma gäller vid en infrabastu användning på 30 till 40 minuter ca 3 ggr i veckan. Effekten kan bli en sänkning av trycket med ca fem- tio mm Hg. Dessutom påverkas även andra riskfaktorer till exempel övervikt blodfetter och blodsocker i positiv riktning.

Att gå ner i vikt om man är överviktig kan hjälpa till att sänka blodtrycket. Stress är också en viktig faktor som man bör beakta för att komma i balans med blodtrycket . Infraröd bastu ger dig en effektiv viktkontroll och en möjlighet till en djupavslappning  i muskulaturen vilket skapar en avstressande känsla och  tillstånd där man går ner i varv.

För många räcker det med en livsstilsförändring som behandling men för andra krävs även en medicinering för att komma tillrätta med trycket. Det är då viktigt att komma ihåg att trots medicinering är det av största betydelse att bibehålla de hälsosamma levnadsvanorna.

Hur ser min riskprofil ut?

Riskfaktorer :

 • Rökning
 • Höga blodfetter
 • Överviktig
 • Bukfetma
 • Stressigt liv
 • Ärftlighet för hjärt- kärlsjukdomar
 • Överkonsumtion av alkohol
 • Hög ålder
 • Manligt kön

Man skall alltid ta ett för högt blodtryck på allvar. Det innebär att man förs och främst ska utvärdera personens totala risk för hjärt-kärlsjukdom. Ju fler riskfaktorer som samlas hos en person, desto mer ökar hjärt-kärlrisken. Att bara ha en mild blodtrycksförhöjning och inga andra riskfaktorer innebär låg risk för hjärt- kärlsjukdom. Med en eller två andra riskfaktorer blir risken genast högre. Och med ännu fler andra riskfaktorer kan även den som bara har en liten blodtrycksförhöjning få en hög eller mycket hög risk för hjärt-kärlsjukdomar.

Vilka hjärtkärlsjukdomar kan man drabbas av?

Ett högt blodtryck gör det jobbigare för hjärtat att pumpa och innebär en ökad påfrestning för blodkärlen, hjärtat och andra organ i kroppen. På längre sikt bidrar ett högt blodtyck till ateroskleros, åderförkalkning, genom att kärlväggarna blir hårdare och mindre elastiska.

Genom sin skadliga inverkan på hjärtat och blodkärlen ökar högt blodtryck risken för slaganfall, men även för kärlkramp, hjärtinfarkt, hjärtsvikt och för kärl problem i andra kroppsdelar till exempel dålig blodcirkulation i benen.  Högt blodtryck kan även ge njurskador. Dessutom ökar risken för demensutveckling.

Normalt tryck ökar välbefinnandet

För högt blodtryck känns oftast inte, men symtom på för högt blodtryck kan visa sig som:

 • Huvudvärk, trötthet eller förvirring
 • Känselbortfall i händer och fötter
 • Näsblod, upphostning av blod
 • Allvarliga andningssvårigheter


En intressant nyhet i SBU rapporten är att det fanns klara belägg för att blodtrycksbehandling höjer livskvaliteten. I rapporten framgår att man mår nog inte riktigt bra när blodtrycket är för högt. I studier med placebo test  har det visat sig att livskvaliteten stiger när blodtrycket sjunker