Vad är Tourmaline

Turmalin är bastu-serie som kombinerar Carbon fibervärmare med turmalin stenar.

Stenarna är stilfullt placerade i rader utmed carbon fiber värmarna bakom en bastu inbyggda ryggstöd.

Turmalin är ett naturligt förekommande mineral med unika elektriska egenskaper som är bakgrunden till de många positiva hälsoeffekter förknippade med denna märkliga sten.

Turmalin är känt för att generera en svag elektrisk ström, som producerar infraröda strålar och omvandlar fukt i luften till negativa joner.
Till skillnad mot mekaniskt producerade negativa joner är de av tourmalin helt naturligt genererade. De är dessa negativa joner som är en av de viktigaste orsakerna till dem är många gynnsamma effekterna av mineralen

De naturligt producerade negativa joner försätter kroppen i ett svagt alkaliskt tillstånd, vilket är optimalt för hälsan.

Hälsoeffekter - bärs på kroppen, är turmalin tänkt att förhindra kolesterol koagulation och byggs upp i blodkärlen. Celler i hela kroppen är förstärkta och immunfunktion förstärks av turmalin. Det är också tänkt att rena blodet, stimulerar det autonoma nervsystemet, lugna stressiga nerver, och främja en god sömn.

Turmalin stenar ger infraröd värme

Mer information om Turmalin

I vår bastu serie med Turmalin erbjuder vi en bastu där de infraröda Carbon fiber värmarna kombineras med turmalin stenar. Turmalin är en mineral som har många speciella egenskaper och har länge ansetts som hälsobringande. Turmalin är ett naturligt mineral sammansatt av kalium, natrium magnesium och koppar.
Av alla mineraler som existerar på jorden är Turmalin unik såtillvida att den har en permanent pyroelektrisk förmåga d.v.s. får elektrisk laddning vid upphettning. Förändringen i temperaturen gör att positiva och negativa laddningar rör sig åt motsatta sidor genom s.k. migration och därmed etableras ett elektriskt fält.
Turmalin har följaktligen kallats den mystiska kristallen av polaritet.Oavsett om stenen mals eller krossas kan den fortfarande förmedla ström.

Tormalin stenarna avger negativa joner vilket ger en ren och fräsch luft i bastun. Den svaga ström som turmalin genererar omvandlar fukten i luften till negativa joner på ett helt naturligt sätt. Partiklar i luften dras till de negativa jonerna, ofta kallade anjoner och fäster på dem. Partiklar i luften fastnar på dessa joner och blir genom detta laddade. Efterhand har fler partiklar klumpat ihop sig och när den blir för tung faller den ner. De nu laddade partiklarna hamnar på golvet eller andra ytor som man får damma av. Därmed avlägsnas de luftburna förorenande partiklarna från luften och hamnar inte i kroppen via vårt lungsystem.*(En jon är en atom eller molekyl som har ett överskott eller underskott av elektrisk laddning. En negativt laddad jon kallas anjon).
Undertrycker Elektromagnetiska fält.
Under de senaste åren har turmalin varit noga undersökts för sin potential att motverka effekterna av elektromagnetiska fält, som tros vara skadligt.  Forskare misstänker att den svaga elektriska ström som genereras av turmalin dämpar elektromagnetiska fält i den omedelbara omgivningen.

Positiva infraröda vågor

Positiva hälsoeffekter

Turmalin har även den unika egenskapen att avge en naturlig strålning i form av långvågig infraröd energi. Vatten kan absorbera infraröd strålning från en extern källa. Detta fenomen kallas resonans absorptionen. Kroppen absorberar lätt de infraröda strålarna. Dessa strålar hjälper till att vidga kapillärerna och därigenom förbättra blod cirkulationen samt ger ett förbättrat immunförsvar. Kroppen förändras till ett svagt alkaliskt tillstånd vilket ger fördelaktiga effekter som vitalisering av cellerna, förbättrad metabolism, lindring av utmattning, trötthet och värk mm.

Ett flertal sjukdomar anses härledda från obalanserad pH i kroppen. En felaktig syra bas balans påverkar alla funktioner i kroppen bl.a. energiproduktionen, immunsystemet, nervsystemet, hormonsystemet avgiftningen och stressnivån.
Det man vill undvika är ett för lågt pH, vår livsstil ger oss ett syraöverskott i våra kroppar. Detta överskott belastar kroppen mer och mer och genererar till slut skador på vävnader, organ och allmäntillstånd.
Vi lever och dör på cellulär nivå. Våra kroppar består av ca 75 triljoner celler. För att dessa celler skall förbli friska och producera energi måste de leva i en svagt alkalisk miljö(kroppsvätskorna).
Ledande biokemister och medicinska fysiologer har erkänt sura- och alkanitets-balansen som den viktigaste aspekten av en fysisk kropp. De har länge vetat om att bevarandet av ett alkaliskt pH är kritiskt för en cellulär hälsa.
Slutprodukten vid cellulär metabolism är syrligt metaboliskt avfall något som produceras av samtliga celler som utför sin egen andningsuppgift själva. Vårt kroppssystem jobbar på att vårt blod och vätskor som omger våra celler skall vara lätt alkaliska.
Processen av ämnesomsättningen, matsmältningen och förbränning av maten & avfallsprodukter, dessa avfallsprodukter är sura. Under de bästa förhållandena blir vi av med de sura avfallsprodukterna genom andningen, njurarna inälvorna och huden.

Även under de bästa förhållandena med kost innehållande alkaliskt främjande livsmedel och regelbunden motion, samlas de sura avfallsprodukterna i våra kroppar.
Luft föroreningar, behandlade livsmedel, pesticider (bekämpningsmedel) och för mycket stress hjälper till att bygga på avfallet. Att underlätta och skapa en miljö där kroppen för stöd att nå ett alkaliskt tillstånd kan då effekter som är nämnda ovan och skapa hälsa och välbefinnande. Vi har både infraröd värmemadrass och infraröda kroppsvärmare med turmalinsten.