Högsta kreditvärdighet

Välj rätt bastuaggregat !

Välja rätt bastuaggregat

Aggregatet är en stor del av din bastus inredning, dels är det viktigt att det är anpassad till storleken på bastun

och samtidigt är det en möjlighet att sätta din egna karaktär på din bastu, med ett stort utbud är det bara att välja den stil på aggregat som passar dig bäst.

 Här finner du en mångfald av yta, färg och forma att välja mellan allt från det klassiska aggregatet till det droppformade där stenkistan är helt synlig. En självklarhet bland aggregaten är god funktion och hög kvalité.

Målet är att skapa den bästa bastuupplevelsen. 

Val av effekt behov på elektriska aggregatet (kW)

Det är antalet kubikmeter(m 3) som är grunden för hur många kW som bastuutrymmet kräver.

Riktlinjer är 1kW = 1,3 m 3     ( antalet kubikmeter i din bastu / 1,3 = kubikmeterantalet som skall anpassas till aggregatets effekt )  

Tilläggsfaktorer

Kubikmeter volymen i din bastu kan behöva räknas upp, då effektbehovet påverkas av bl.a.

 

- Ytor i bastun som är av glas, betong eller kakel ökar effektbehovet och din bastuvolym räknas upp med 1,2.

Bastuvolymen x 1,2 =  nya uppräknade antal kubikmeter  /  1,3

Har du stora ytor av material som påverkar effektbehovet , kan tilläggsberäkning ske enl. nedan.

Per kvadratmeter (m2)  kakel, glas mm som är i bastun lägg till 0,5 kubikmeter (m3) på bastuns verkliga volym.

Per kvadratmeter (m2) glas eller oisolerade väggar som vetter mot utsida av huset lägg till 1 kubikmeter (m3) på bastuns verkliga volym.

 - Isolering

Det är viktigt med god isolering av bastus väggar och framförallt i taket. Saknas isolering

skall bastuvolymen räknas upp med 1,5

Bastuvolymen x 1,5 =  nya uppräknade antal kubikmeter / 1,3

 (Ovan beräkningar gäller för bastu i privat bruk)

Om bastu-uppvärmningen

Välj inte för hög effekt på ditt elektriska aggregat. Ett överdimensionerat aggregat kan leda till att det arbetar felaktigt. Aggregatets funktion är att stenar läggs för upphettning på värmekällan (aggregatets slingor). En god uppvärmning av bastun grundas på att aggregatet skall jobba under längre tid för att stenmagasinet skall hinna värmas upp. Väljer du en för hög effekt för ditt utrymme får du en torr och het bastu då jobbar aggregatet för kort tid för att hinna värma upp stenarna. Vid "badkastning" hälls vatten med en skopa över stenarna, är stenarna riktigt varma förångas vattnet och luftfuktigheten i bastun ökar. Väljer du ett bastuaggregat med för hög effekt

blir din bastu snabbt varm, när temperaturen är uppnådd stängs aggregatet av och jobbar därefter i kortare perioder. Detta kan leda till att stenmagasinet kallnar och vid badkastning förångas inte vattnet effektivt ,du får då en het och torr bastu. 

 

Bästa bastubadet

Det är endast du själv som vet hur det skall vara i din bastu för att du skall få bästa njutning, det finns inga givna regler. En allt för torr bastu tycker de flesta inte är en skön upplevelse, intresset går mot allt fuktigare bastubad.

Vanliga temperaturer att basta i ligger på 70-90 grader C.